Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Rol advocaat bij erfrecht procedures

Het erfrecht is het geheel van rechtsregels betreffende de overgang van het vermogen (boedel, nalatenschap) van een overledene (erflater) op een of meer nog levende personen (erfgenamen, legatarissen). Door het aanvaarden van de nalatenschap worden in beginsel zowel de bezittingen als de schulden van de overledene deel van het vermogen van de erfgenamen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-07-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart