Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Overzicht verweren niet-ontvankelijkheid OM

Overzicht verweren niet-ontvankelijkheid OM
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

Ingevolge het in artikel 167 van het Wetboek van Strafvordering vervatte opportuniteitsbeginsel is het openbaar ministerie is belast met de vervolging van strafbare feiten, en dat het op gronden aan het maatschappelijk belang ontleend, van een dergelijke vervolging kan afzien. Het openbaar ministerie komt bij de in dit verband te nemen beslissingen een ruime beleidsvrijheid toe, welke vrijheid slechts een begrenzing vindt in de beginselen van een goede procesorde. Slechts indien zou blijken dat het openbaar ministerie bij zijn vervolgingsbeslissing zou handelen in strijd met de wet, een verdrag, of enig beginsel van een goede procesorde, zou dit de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kunnen raken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Criterium niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

Voor een niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie i s gelet op de richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad alleen dan plaats indien de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan (het Zwolsman-criterium: Hoge Raad 30 maart 2004, LJN AM2533). En voorts in de gevallen van zeer fundamentele inbreuken, waarbij de belangen van verdachte weliswaar niet zijn geschaad, maar het wettelijke systeem in de kern is geraakt (het Karman-criterium: Hoge Raad 1 juni 1999, LJN ZD1143).
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart