Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Forum onderwerpen over arbeidsrecht

Werkervaringsplek mogelijk?09-03-2019 12:39 (reacties: 0)

Hallo!

Graag zou ik om werkervaring op te doen voor 3 - 6 maanden bij een bepaalde omroep vd NPO werken. De plek is er, alleen is er waarschijnlijk geen ruimte om mij een betaalde werkplek aan te bieden. Ik zou het alsnog heel graag vrijwillig doen! De vraag is alleen of zij mij een werkervaringsplek aan mogen bieden?

De situatie:
-ik werk 6 uur pw als docente economie (gediplomeerd)
-ik sta dus niet ingeschreven bij het UWV
-het zou gaan om een functie van 3 dagen per week

Bij voorbaat dank voor de info!
Bekijk het onderwerp.

Werkgever werkt re-integratie tegen, onterechte ontslagaanzegging tijdens ziekte24-07-2018 18:40 (reacties: 0)

Sinds 05-2017 uitgevallen met hartklachten.
Een week later op gesprek bij werkgever op kantoor, kreeg een (onterechte) ontslagaanzegging, reden zou mijn werk niet goed doen. In vaste dienst, positieve beoordeling in 03-2017, geen dossier, en in ziektewet.
Werkgever wilde mij niet laten re-integreren en wilde direct een VSO.
Volgens arbo ziekmelding akkoord en 100% abbeidsongeschikt.
Uiteindelijk door advocaat en Mediation werkgever ervan overtuigd om wet PW te volgen en medio 10-2017 gestarr met re-intergatie. Door hoge eisen een paar weken later terugval. Wederom terecht en 100% arbeidsongeschikt.

Medio maart 2018 wederom gestart met re-integratie.In de tussentijd een PvA opgesteld met einddoel terug naar eigen functie.
Kreeg echter opruim (uitpakken dozen, boodschappen, tafeldekken), wat licht belwerk en NAW controle en geen passend of functie gerelateerd werk.
Ook was het werk te miniem om de uren mee te vullen. Werkgever was van mening dat ik de werkzaamheden niet goed en halfbakken aanleverde terwijl de wensen van werkgever steeds wisselde en ik geen toegang kreeg tot de juiste informatiebronnen.
Tijdens gesprek kreeg ik te horen dat er een reorganisatie had plaatsgevonden en dat mijn functie niet meer bestaat. Dit, terwijl mijn vervanger mijn werk zit te doen.
Ondanks meerdere verzoeken tot passend werk en toegang tot juiste informatie geen verbetering.
Werkgever heeft meermalen uitgesproken en geschreven dat ze me eruit willen hebben.
Hierdoor blijven ze continue zeggen dat mijn werk en inmiddels ook mijn gedrag niet goed is. Wanneer ik om feedback vraag krijg ik die niet.
UWV door mij ingeschakeld, uitslag, werkgever voldoet niet aan re-integatie.
Ondanks treiterijen heb ik doorgezet.

Totdat ik het een paar weken terug niet meer kon opbrengen omdat ik de laatste dagen echt vanaf 11 uur zonder werk zat en ik continue negatief behandeld werd.
Tevens is gebleken dat werkgever mijn gegevens (terugkoppelingen bedrijfsarts e.a.) door derden laat lezen en gaat hier gewoon mee door ondanks mijn verzoeken mijn privacy te waarborgen.
Werkgever heeft mijn vertrouwen geschonden.

Advies is nu, na een tweede ADO: tweede spoor omdat 1e spoor niet haalbaar is.

Vraag: kan dit alles zomaar?
Werkgever stagneert de re-integratie, treitert en breekt privacy zonder consequenties omdat er nu tweede spoor word ingezet.

Ondanks dat ik me aan de regels wil houden en tweede spoor zal moeten gaan ontvang ik graag advies.


Bekijk het onderwerp.

van flex naar vast22-01-2018 12:20 (reacties: 0)

Ik sta op het punt om te worden aangenomen door het bedrijf waar ik al 10 jaar(?!) als uitzendkracht gewerkt heb. Ik heb alle fases doorlopen (A, B en C=vast contract bij uitzendbureau). Nu heb ik een aantal vragen:
1. kom ik in aanmerking voor een vergoeding? De reden waarom ik dit vraag, is dat er een loonverschil is in de flexmedewerker en de vaste medewerker.
Dit werd mede bepaald door de CAO's.
2. moet ik me behoeden voor valkuilen? gezien dat men in het verleden zaken beloofd hebben , maar niet zijn nagekomen.
3. Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden.

groetjes
Stan Hagenaars
Bekijk het onderwerp.

Tijd voor tijd (TVT) uren04-12-2017 18:23 (reacties: 0)

Met een 0-28 uren contract zijn er uren gemaakt onder tijd voor tijd (TVT). Echter in arbeidsovereenkomst en CAO kinderopvang 2016-2017 word dit onderwerp niet beschreven(zover ik dit kan beoordelen).

Nu aan het eind van het dit jaar (2017) staan er nog een aantal TVT uren die niet opgenomen mogen worden.

Vraag 1:
Mag de werkgever TVT regeling toepassen met een 0-28 uren contract?

Vraag 2:
Moeten uren worden uitbetaald door werkgever als deze niet opgenomen kunnen worden?

Bekijk het onderwerp.

Vraag arbeidscontract19-09-2017 09:14 (reacties: 0)

Goedemorgen,
Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht.
Mijn nichtje (25) heeft een arbeidscontract aangeboden gekregen en heeft gevraagd of ik er naar wil kijken maar ik weet ook niet alles. Maar hier zitten vast mensen die er heel veel verstand van hebben.


Ze werkt al een jaar bij dit bedrijf maar krijgt nu pas een contract.

Ze heeft in augustus vakantie gehad, maar nu heeft deze werkgever de helft van haar salaris bijna ingehouden ivm die vakantie, terwijl ze gewoon recht op vakantie heeft. Als mijn nichtje er wat van zegt, dan zegt de werkgever: Dat heeft de belastingdienst gedaan.

Ze heeft al wat meerdere strubbelingen gehad bij deze werkgever, maar het werk vindt zij ontzettend leuk waardoor ze eigenlijk niet weg wil.

Maar ze vertrouwt het arbeidscontract niet. Vandaar dat wij hem graag door jullie willen laten bekijken.

Mocht er iemand zijn die het gehele contract even wil nalezen, dan hoor ik het graag.

Ik heb een aantal vragen over het contract:
Vraag 1:
Kan ze als ingangsdatum indiensttreding vragen dat ze er de originele datum inzetten van een jaar geleden ?

Vraag 2:
Ze werkt 40 uur per week en krijgt maandelijks uitbetaald. Haar uurloon is 11 euro. Op haar salarisstrook (en in het contract) staat een maandloon van 1770,00 bruto. En bij aantal uren per maand staat 160 uur. Maar volgens mij moet dit 173,33 uur per maand zijn en dus een maandloon van 1906,63.

160 uur zou het zijn als ze per 4 weken loon zou krijgen maar dit is niet het geval.

Vraag 3:
Er staat in dat mijn nichtje zich er toe verplicht trainingen, cursussen e.d. te volgen en de regel "Enkel bij vroegtijdig beëindiging van het contract binnen 2 jaar geldt er een terugbetaalregeling"
Mag dit?

Vraag 4:
Reiskosten woon-werk. "De werknemer ontvangt een vergoeding voor het reizen van huis-werk vice versa. Op basis van 8 uur per dag."
Maar deze vergoeding hoort zij dan toch ook te krijgen als ze 4 uur wordt ingeroosterd?

Vraag 5:
Vakantiedagen. Ze heeft recht op 20 dagen vakantie staat er in. Dat klopt volgens mij. 40 uur per week x4.
"De werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van een week vakantie".

Is er niet recht op meerdere weken achter elkaar?

"De overige opgenomen dagen worden ingevuld op andere werkdagen. Vakantiedagen worden opgenomen in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. De werknemer mag geen dagen doorschuiven naar een volgend jaar, tenzij de werkgever zich er schriftelijk mee akkoord heeft verklaard, dat er meer dagen later mogen worden opgenomen".

Is er niet recht op dat zij dagen mag doorschuiven naar volgend jaar, bijv. 6 maanden?

Vraag 6:
Vakantiegeld.
"Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Uitbetaald in 2 periodes-juni en oktober"

Kan ze vragen om 1 periode, namelijk juni?

Vraag 7:
Verlofuren
"Oproep bij ziekte van collega of te kort aan hulp tijdens vakantiedag. Werknemer kan opgeroepen worden om op de door haar opgenomen vakantiedag haar werk te hervatten bij calamiteiten die schade aanbrengen".

Mag dit?


Vraag 8:
Arbeidsongeschiktheid
"Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet betaalt de werkgever vanaf de derde dag van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer gedurende maximaal 104 weken 70% van het laatstgenoten salaris. Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van voormelde periode van 104 weken samengeteld. Bij ziekte wordt de eerste ziektedag niet uitbetaald en als vakantiedag opgenomen.
De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan de werkgever te (laten) meedelen op de eerste ziektedag een dag van te voren."

Mag die 70%?
Klopt het dat de eerste 2 dagen niet betaald worden? Later in de tekst staat de eerste dag niet betaald wordt maar ook dat hij opgenomen moet worden als verlofdag.
De laatste zin klopt ook niet denk ik. Meedelen op de eerste ziektedag, een dag van te voren???


Vraag 9:
Concurrentie
Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever niet
toegestaan, na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in enige vorm werkzaam te zijn
of rechtstreeks of indirect betrokken te zijn bij activiteiten die gelijk of gelijksoortig zijn aan
de activiteiten van de werkgever of aan haar gelieerde ondernemingen binnen een straal van 20 km. Dit verbod geldt voor een periode van 1 jaren"

Mag dit?

Vraag 10:
Boete
"Bij overtreding van het in artikel 11 tot en met 13 bepaalde verbeurt de werknemer, in afwijking van het in artikel 7:650 lid 3, lid 4 en lid 5 Burgerlijk Wetboek bepaalde, aan de werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 2000, (zegge: tweeduizend euro)
per overtreding, vermeerderd met € 125,- (zegge: honderdvijfentwintig) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen"

Artikel 11 gaat over geheimhouding, artikel 12 over concurrentie en artikel 13 over eigendommen van de werkgever.

Mag deze boete?

Vraag 11:
CAO
Op deze arbeidsovereenkomst is geen CAO van toepassing.
De regels zullen door het bedrijf weergeven worden .

Klopt dat of moet er iets in staat over wettelijk?


Vraag 12:
Wijzigingsbepaling
De werkgever is bevoegd de in de onderhavige arbeidsovereenkomst en in de bijlage
neergelegde arbeidsvoorwaarden te wijzigen, al hij bij de wijziging een zwaarwegende
belang heeft.

Mag dit?

Alvast bedankt.

Groet,
Ellen
Bekijk het onderwerp.

Parttimer: Werkgever wilt mij boven contract en buiten beschikbaarheid inplannen, kan dit?13-08-2017 18:29 (reacties: 0)

Beste lezers,

zojuist ben ik thuis gekomen van mijn vakantie, bij thuiskomst, keek ik naar mijn werkrooster en zag hier enkele opvallende dingen; maar eerst wat informatie over mij:
Functie: Teamleider (Team aansturen, controle's en werkvoorbereiding)
Contracturen: 20 (80 uur per periode)
Afspraken CAO: maximaal 2 avonden, tenzij anders afgesproken
Extra afspraken: Geen
Geschiedenis: in het verleden vaak boven contract gewerkt, uren niet uitbetaald gekregen en geen mogelijkheid gehad om deze op te nemen.

Huidige situatie:
Voor komende week (week 33 sta ik 26,5 uur ingeroosterd over 6 dagen, waarvan de zondag 200% is(4,5 uur). Van deze 6 dagen werk ik 5 dagen tot sluit (dus de avond) en enkele dagen vallen buiten mijn beschikbaarheid.
Weekoverstijgend:
Zondag op maandag, heb ik geen 11 uur rust tussen mijn shiften,
Week 34:
Deze week sta ik maar 13,5 uur ingeroosterd waarvan 1 zondag (5 uur x 200%), waarvan ook 1 dag buiten mijn beschikbaarheid.

Concreet mijn vragen:
1: kan een werkgever mij verplichten dit te werken
2: kan een werkgever van mij verwachten dat ik mijn 20 uur werk verspreid over zo veel dagen, zeker aangezien dit niet nodig is i.c.m. de aard van mijn werk

Bekijk het onderwerp.

Zoek voorbeeldbrief Cassatie arbeidsrecht/UWV CBrV04-08-2017 17:43 (reacties: 0)

Hallo,

Wegens tijddruk ben ik op zoek naar een voorbeeldbrief voor cassatie met zoals in de titel vermeld is.

Kan iemand mij helpen?

Bvd

Kris
Bekijk het onderwerp.

Opzegtermijn in nieuw CAO langer dan in arbeidscontract. 31-07-2017 21:36 (reacties: 0)

Hallo,

In mijn arbeidscontract dat ik enkele jaren heb getekend staat dat ik een opzegtermijn voor 1 maand heb. Mijn werkgever heeft mij verteld dat in het nieuwe CAO is opgenomen dat de opzegtermijn voor de werknemer 2 maanden is geworden. Ik heb hier echter niets voor getekend.

Hoe lang is mijn opzegtermijn nou?


Bekijk het onderwerp.

Moet na ondertekenen contract ontslag nemen van werkgever 05-04-2017 16:25 (reacties: 0)

Hoi,


Ik ben agnes

Vorige week heb ik een sollicitatie gesprek gehad op een groot attractiepark en naar aanleiding daarvan ben ik aangenomen, nu Is mijn man chauffeur en we hebben een zoon, dus ik zit vast aan bepaalde uren, voor mij hadden we afgesproken van 9 tot 15 uur en dat Was geen probleem, weekends kan ik gewone normale diensten draaien en er werd mij verzekerd dat ik voor 30 tot 32 uur per week werk zou hebben, 

Het contract had ik direct de eerste werkdag al ondertekend en dit betreft een 0 uren contract met 1 maand proeftijd. 


Nu werd ik vanmiddag gebeld door de afdeling planning dat ik ontslag moest indienen omdat ze mij niet konden inplannen op de uren die we hadden afgesproken (Was volgens planning intern communicatie foutje) 
Proeftijd wordt normaal bekeken of de werknemer geschikt Is voor de werkzaamheden en dat ben ik ze waren na 2 dagen goed te spreken over mij

Omdat de diensten die ze nu hebben ingepland van 6 tot 10 zijn

Van 9 tot na 16.00 of 17.00 zodra het drukker zou worden moeten de werknemers tot in ieder geval 19.00 uur blijven werken. 


Ik heb investeringen moeten doen zoals schoenen kopen en het aanvragen van een VOG verklaring. 


We hebben afspraken gemaakt en nu komen hun de afspraken niet na en ik ben dus straks weer werkloos en net als ieder ander gezin kunnen wij het geld ook goed gebruiken. 


Hoe moet ik dit aanpakken.

Wie is er fout. 

De gesprekken heb ik trouwens opgenomen wat automatisch gaat dmv een App. 


Mvg, 


Agnes
Bekijk het onderwerp.

Slachtoffer Bossing27-02-2017 20:17 (reacties: 0)

Goedenavond

Sinds enkele dagen heb ik het sterke vermoeden slachtoffer te zijn van "Bossing" , het intimideren van een werknemer om er goedkoop vanaf te komen. Ik ben al zeer lang in dienst namelijk. Ik denk dat ik op tijd het patroon herkende. In het laatste schrijven van de manager in kwestie dreigt hij met ontslag op basis van een van wel zeer gammele bewijzen (wil vooral imponeren en bluffen) maar mijns inziens keihard bewijs zijn van bossing.
Omdat er nog weinig jurisprudentie is mbt tot bossing lijkt me dit een interessante casus voor jullie juristen. U begrijpt dat ik op dit openbaar forum niet teveel in detail wil treden maar wanneer u tips, adviezen of andere voorstellen heeft lees ik dat graag.

Alvast bedankt voor uw aandacht.
Bekijk het onderwerp.

Contract uitbreiding18-02-2017 10:21 (reacties: 0)

Mijn collega zit in de volgende situatie: hij heeft twee tijdelijke contracten op afdeling A (tweede contract eindigt 31 mei) en heeft nu gesolliciteerd op een vacature met jaarcontract met dezelfde verantwoordelijkheden en vaardigheden op afdeling B en C. Hij kan deze contracten combineren, elke afdeling vraagt 8 uur. Vacature B en C is een jaarcontract vanaf 1 maart. Nu is er een wijziging arbeidsovereenkomst aangeboden waarin de drie afdelingen worden samengevoegd vanaf 1 maart tot 31 mei 2017. Mijn collega wil graag een nieuw voorstel doen wat redelijker is. Wat zijn zijn rechten?
Bekijk het onderwerp.

gebruik eigen materiaal26-01-2017 22:03 (reacties: 0)

LS.,
Als anesthesiemedewerker ben ik werkzaam in een ziekenhuis. Vroeger was ik zzp-er en heb ik in veel ziekenhuizen gewerkt. Nu ben ik sinds 3 jaar in vaste dienst van een groot ziekenhuis. Tijdens mijn zzp periode heb ik een eigen op maat gemaakte rontgenschort aangeschaft. Dit omdat in de meeste ziekenhuizen de schorten of te groot of te onhandig waren voor mij. Mijn schort behandel ik zorgvuldig en bewaar hem opgerold in een koker.
Ik heb mijn schort laten testen en hij voldoet goed. Doch niet volgens de richtlijnen die het ziekenhuis, waar ik nu in dienst ben, aan hun eigen schorten stelt. Daar zit ik 10% onder. Dien ten gevolgen zegt het ziekenhuis dat ik mijn eigen schort niet mag gebruikten.
Mijn vraag nu is dit correct.
Ik ben van mening dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen handelen, mits dit geen gevaar oplevert voor de patiënt. Welnu als ik mijn eigen schort draag heeft dat geen gevolgen voor het welzijn van de patiënt. Daarbij zijn de röntgen toestellen van tegenwoordig zodanig, dat de strooistralen minimaal zijn en dat bij een afstand van 4 meter er al geen strooistralen aanwezig meer zijn. Daar ik als anesthesie medewerker nooit dicht bij het operatie terrein sta en er met gemak zeker 4 meter van het röntgen toestel af kan staan, zie ik voor mij zelf geen enkel gevaar. Mijns inziens heeft het ziekenhuis niets te vertellen hoe en of ik mijn schort draag.
Het ziekenhuis biedt gekwalificeerde schorten aan voor hun medewerkers, mocht een van de medewerkers klachten krijgen omdat ze geen of een beschadigde schort hebben gedragen, dan kan die medewerker het ziekenhuis aanklagen. Daar ben ik het mee eens. Doch als een medewerker zelf een schort aan heeft, die hem beter zit en goed past, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen als het schort niet voldoet en hij of zij gezondheidsklachten hierdoor krijgt. Hij of zij kan dan het ziekenhuis daar niet voor aansprakelijk stellen. Dit in acht nemende blijf ik dus verantwoordelijk voor mijn eigen handelen.
Aldus de vraag mag ik mijn eigen schort dragen?
Ik ben benieuwd naar uw reactie.
met vriendelijke groet
Peter van Oort
Anesthesie-medewerker
Bekijk het onderwerp.

Fase B contract eindigt van rechtswege19-09-2016 12:11 (reacties: 0)

Beste,

Op dit moment ben ik werkzaam binnen een bedrijf waar ik het gewoon niet naar mijn zin heb.

Hoe eerder ik hier weg kan hoe beter echter heb ik een maand opzegttermijn en in de huidige arbeidsmarkt is men vaak op zoek naar snel inzetbaar personeel.

Nu loopt mijn uitzendcontract af op 20 oktober 2016, dit van rechtswege.

Nu vraag ik mij af hoe het werkt wanneer de inlener de intentie heeft tot verlenging maar ik dit niet wil en dus niet akkoord ga met verlenging en en het contract hierdoor laat eindigen.

Zou ik dan nog in aanmerking komen voor een WW uitkering?

Alvast hartelijk bedankt voor uw zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Annamarie
Bekijk het onderwerp.

verkapte proeftijd bij tijdelijk 6 maanden contract07-06-2016 15:16 (reacties: 0)

Hallo,
Ik begin volgende week aan een nieuwe baan via een detacheringscontract, het is een tijdelijke functie van 6 maanden. De functie wordt een traineeship genoemd en in de eerste 6 weken volg ik dan ook een interne opleiding voor de functie. Hierbij moet ik toetsen maken met goed resultaat, anders kan het contract al per direct stoppen volgens de opdrachtgever. Maar volgens mij is het bij de nieuwe wet werk en zekerheid zo dat je bij contracten van 6 maanden en korter geen proeftijd kunt hebben. Mijn vraag is daarom: mag dit, mag de opdrachtgever mij binnen 6 wk ontslaan (mocht ik de toetsen niet halen) ondanks dat het een contract van 6 maanden is waarbij er wettelijk geen sprake mag zijn van een proeftijd?
Ik verwacht dat dit dan waarschijnlijk ook wel zo in het contract opgenomen zal staan als ontbindende voorwaarde (ik ontvang het contract deze week). Aan de ene kant lijkt het me ook wel logisch dat als je de toetsing niet haalt dat je contract dan ophoudt. Aan de andere kant komt het over als een soort verkapte proeftijd wat wettelijk niet mag.
Weet iemand hier meer over?
Bekijk het onderwerp.

Bedrijf overgenomen - nieuw arbeidscontract?23-05-2016 16:01 (reacties: 0)

Beste lezer,

Sinds 2012 werk ik, met een vast contract, bij een bedrijf, een BV. Deze BV (mijn contractueel werkgever) behoort tot een groep BVs. De groep heeft een aantal SPV (BVs) waar haar werkzaamheden (mijn werk) uitoefent.

Nu worden de SPVs gekocht bij een nieuw opgerichte BV (met deels nieuwe aandeelhouders, deels de oude aandeelhouders). De arbeidsovereenkomsten van de werknemers moeten ook van ‘mijn contractueel werkgever’ naar de nieuw opgerichte BV worden verplaatst.

Mijn vragen zijn:

- Mag dit zomaar?
- Mogen ze mijn contract veranderen of mag alleen de naam van de werkgever? Het is toch een andere BV.
- Moeten ze mijn tijd in mijn werkgever (sinds 2012) herkennen of begin ik opnieuw (in het geval van latere ontslag heeft dit invloed, geloof ik)
- Moet mijn contract (primair en secundair arbeidsvoorwaarden) herkent en behouden worden? (Zeg maar, het nieuwe contract wordt een kopie van de vorige met herkenning van tijd in het bedrijf – oude werkgever)
- Waar moet ik opletten?

Dit gaat binnen de komende weken gebeuren en ik wil graag voorbereid zijn als de tijd komt.

Alvast bedankt voor uw antwoord en advies!
Groet,
Jan

Bekijk het onderwerp.

Nawerking cao08-02-2016 14:51 (reacties: 1)

Beste lezer,

Ik kan in dienst treden bij een uitzendorganisatie die lid is van de abu. Hiervoor geldt de abu cao voor vaste medewerkers uitzendbranche. Deze was avv maar verlopen in 2012. In deze cao staat 5% ADV (geen atv).

De uitzendorganisatie claimt geen ADV uren te hoeven verstrekken omdat de avv cao verlopen is. Mag dit?

Zoals ik het heb geleerd geldt bij een verlopen avv cao nog steeds de normatieve/primaire arbeidsvoorwaarden. ADV is arbeidsduur, derhalve een primaire arbeidsvoorwaarde zoals loon.

Ik zie jullie reactie tegemoet.

Groetjes, Maarten
Bekijk het onderwerp.

Reiskostenvergoeding Uitzendkracht23-12-2015 13:03 (reacties: 0)

Geachte heer/mevrouw,


Sinds 23 oktober 2015 ben ik uitzendkracht bij een bedrijf in Oosterhout. Ik werk via uitzendbureau Unique Breda en mij is verteld dat ik geen reiskostenvergoeding krijg. Mijn collega's, stagiares en zelfs een andere uitzendkracht krijgen wel een reiskostenvergoeding. Ik betaal elke dag ruim 12 euro voor het openbaar vervoer om op mijn werkplek te kunnen komen. Ik heb zojuist de CAO van Unique bekeken via https://unique.nl/over-unique/werkzaam-via-unique/cao. Uit artikel 28 kan ik opmaken dat ik recht heb op dezelfde kostenvergoeding als ieder andere werknemer in dienst van de opdrachtgever in gelijke functie. Mijn vraag is dan ook: Heb ik recht op een reiskostenvergoeding? ZO ja, hoe kan ik dit terug vorderen.


Met vriendelijke groet,

Bekijk het onderwerp.

achterstallige ADV rechten + niet toepassen CAO28-10-2015 16:37 (reacties: 0)

situatie:
In arbeidscontract van werknemer staat niets over CAO.
Onder deze "conditie" wordt 8 jaar gewerkt.
Na ~8 jaar gewerkt te hebben wordt ontslag aangezegd.
Voordat werknemer ontslagen wordt blijkt dat er WEL een CAO van toepassing HAD MOETEN ZIJN over de gehele werkzame periode.
In die CAO staat een artikel over ADV.

Werknemer kan vanaf datum ontslagaanzegging tot ontslagdatum geen ADV meer opnemen omdat de verlofdagen opgemaakt moeten worden (deels komen er ook extra verlofdagen boven water omdat er nu een CAO geldt).

De CAO meldt dat niet opgenomen ADV dagen komen te vervallen bij einde kalenderjaar.
Werkgever stelt dat geen verhaal kan worden gemaakt op oudere ADV dagen dan één jaar.

Vraag:
Kan, ondanks bovenstaande redenering in CAO, de werkgever toch niet verplicht worden om ADV dagen met terugwerkende kracht uit te betalen (werknemer kan immers niet dubbel verlof opnemen). Bovendien is niet sprake van niet opgenomen ADV dagen omdat de CAO niet in voorgaande jaren werd toegepast. Er was dus wel een "recht op ADV".

Bekijk het onderwerp.

Onterecht freelance14-04-2015 13:34 (reacties: 1)

Ik werk momenteel anderhalf jaar bij een kinderopvang op basis van een freelanceovereenkomst.

In 2014 heb ik dus een var-verklaring moeten aanvragen en heb ik deze ook gekregen. Ik werkte in 2014 ook enkele keren in loondienst bij een andere kinderopvang, maar dat is maar bij enkele keren gebleven. Dat is totaal niet meer aan de orde.

In 2015 is de situatie zo:
- ik werk op maandag 10 uur bij de kinderopvang o.b.v. een freelanceovereenkomst
- op zaterdag werk ik 5 uur als schoonmaakster in loondienst bij een hotel.

Nu ben ik erachter gekomen dat de freelanceovereenkomst niet terecht is. De eigenaar van de kinderopvang geeft mij duidelijk taken. Er is duidelijk een gezagsverhouding. Ik heb veel mailverkeer waarin zij mij werkzaamheden beoordeeld en toewijst.

Ik heb gelezen dat dit helemaal niet mag bij freelancewerk. Ik heb nooit een overeenkomst met de kinderopvang getekend (uitsluitend dan de var-verklaring). Ik betaal verder ook geen verzekering of andere kosten.

Wanneer ik aangifte inkomstenbelasting doe, geef ik netjes aan wat ik verdiend heb in box 1 onder de overige verdiensten.

Ik vind het lastig om de eigenaresse van de kinderopvang hier op aan te spreken, want ik ben erg afhankelijk van de inkomsten. Ik heb namelijk zojuist een kindje van 4 maande gekregen en we komen net aan rond. Daarnaast vind ik het werk ook leuk. Niemand bij de kinderopvang is in loondienst. Ik ben er van overtuigd dat de eigenaresse dat ook niet wilt.

Wat raden jullie mij aan te doen? Wat zijn mijn rechten en plichten?

Bekijk het onderwerp.

Nieuw geval van uitbetaling (onder het minimum)05-02-2015 09:45 (reacties: 0)

Opdrachtgever betaald client via detacherings bureau echterhoud uren in om schulden te betalen van Client ook detacheringsbureau doet het zelfde zodat client onder het minimum leeft
Bekijk het onderwerp.

wel of geen recht03-10-2014 21:52 (reacties: 0)

indien er in een bedrijf jaarlijks een periodieke verhoging wordt toegekend maar dit is nergens geregeld ook niet een een CAO. Kan deze werkgever de periodieke verhoging weigeren aan een werknemer die langdurig ziek is geweest?
Bekijk het onderwerp.

Verworven recht28-05-2014 16:02 (reacties: 1)

Beste lezer,

Naar aanleiding van een opdracht die ik moet maken voor school heb ik een aantal vragen. Ik studeer hbo-rechten. Het gaat hier om een vraag of iets een verworven recht is of niet. In de colleges is er niets over verteld en ook in de aanbevolen literatuur staat niets. Mijn vraag is; wanneer is iets een verworven recht?

De casus luidt als volgt:
Erika van Tricht, teamleider framebouwerij, 37 jaar oud, onlangs gescheiden en nu alleenstaande moeder van drie schoolgaande kinderen en woonachtig in Tilburg. Zij heeft een fulltime arbeidsovereenkomst en werkte altijd vijf hele dagen, maar is tijdens haar scheiding om haar kinderen in die moeilijke periode zoveel mogelijk te kunnen steunen, tijdelijk vijf dagen op schooltijden gaan werken. Dat betekent dat ze iets later begint zodat ze eerst haar kinderen naar school kan brengen, op woensdagmiddag vrij is en de andere dagen om 15.00 uur naar huis gaat. Precieze afspraken over de duur van de tijdelijkheid zijn niet gemaakt. Het is het MT een doorn in het oog dat de “tijdelijke situatie” nu toch al bijna een jaar voortduurt, terwijl de scheiding al enkele maanden een feit is. Het MT vindt dan ook dat Erika zo zoetjes aan maar weer fulltime aan het werk moet; bovendien vereist haar teamleidersrol dat zij fulltime aanwezig is. Medewerkers klagen over haar afwezigheid en slechte bereikbaarheid, wat de sfeer op de afdeling niet ten goede komt. Erika vindt het parttime werken wel prettig en heeft er geen oren naar om terug te keren naar de oude situatie. Zij vindt dat ze inmiddels toch een verworven recht heeft. Elefanti wil, voordat de fusie een feit is, de rust op de afdeling framebouwerij hersteld zien.

Ik hoop dat iemand me wil en kan helpen. Alvast bedankt!

Mvg,

Melissa
Bekijk het onderwerp.

Eindejaarsuitkering03-01-2014 22:49 (reacties: 0)

Werk als gedetacheerde met uitzendcontract onder CAO Ziekenhuizen. Deze CAO stelt in Art. 2.5 dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde vergoedingen als vaste werknemers. De inlener stelt echter dat de eindejaarsuitkering die de vaste medewerkers wel ontvangen geen vergoeding is, en om deze reden niet uitgekeerd wordt aan uitzendkrachten. Is dit correct?
Bekijk het onderwerp.

Heb ik recht op meer contracturen?18-06-2011 12:40 (reacties: 0)

Ruim een maand geleden heb ik in mijn 3e tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegeven dat ik meer uren wil (van een 8-uren contract naar een 24-uren contract). Een week geleden is bij het aanbieden van mijn 4e en laatste tijdelijke arbeidscontract mij 18 uur aangeboden, waarmee ik niet akkoord ging en als nog vroeg om de gewenste 24 uur.

Gister na 17 uur is mij mijn nieuwe contract aangeboden voor 15 uur, een dag voor mijn laatste contractdag. Ik kreeg te horen dat ik de onderhandelingen te hard zou hebben gespeeld en het nu hard terug krijg in de vorm van een aanbieding van minder uren. Door mijn werkzaamheden binnen de OR komt het er op neer dat ik één uur meer aangeboden krijg om werkzaam te zijn binnen het bedrijf, buiten de 6 uur die is opgesteld voor de OR. Ook geeft de werkgever aan dat hij mij bij het ingaan van mijn nieuwe contract mij minimaal gaat inroosteren, waardoor ik dus wekelijks maximaal 9 uur werkzaam zal zijn.

Nu staat duidelijk in de CAO dat ik het aantal in de arbeidsovereenkomst
opgenomen uren kan laten verhogen met 75% van het aantal meeruren dat de werknemer in de betreffende referteperiode heeft gewerkt. Nu is deze regeling geldig bij huidige contracten en niet bij nieuwe contracten, maar ik heb ruim op tijd aangegeven dat ik een verhoging van mijn contracturen wilde voordat mij mijn nieuwe contract werd aangeboden.

Nu zit ik dus in een benarde situatie. Door het laat aanbieden van mijn contract kan ik geen advies inwinnen of beroep aan tekenen, omdat vandaag uiterlijk mijn nieuwe contract ingeleverd dient te worden. Het is hierdoor of accepteren dat ik 15 uur op mijn contract krijg, of weigering van het nieuwe contract zonder mogelijkheid op beroep.
Bekijk het onderwerp.

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart