Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Opvragen proces-verbaal ongeval

Processen-verbaal van verkeersongevallen kunnen worden opgevraagd bij de Stichting Processen Verbaal. De Stichting Processen Verbaal verstrekt een afschrift van een proces-verbaal aan iedere belanghebbende die hierom schriftelijk verzoekt, onder overlegging van gegevens waaruit het belang bij de gevraagde kennisneming blijkt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Opvragen verzekerings-, kenteken-, en rijbewijsgegevens bij RDW

Opvragen verzekerings-, kenteken-, en rijbewijsgegevens bij RDW
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verkeersongevallen

In het bijzonder ongevallen tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer zoals een voetganger of fietser
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-12-2011, door mr. J. Schep, A1 Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart