Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Overzicht verweren niet-ontvankelijkheid OM

Advocaten bepleiten vaak dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging wegens fouten tijdens het vooronderzoek of wegens een schending van de beginselen van een behoorlijk proces. In dit document volgt een opsomming van verweren die rechtstreeks zijn ontleend aan de jurisprudentie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-02-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Formulering onherstelbaar vormverzuim verweer

Wijze waarop een verweer dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim gevoerd moet worden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Zwolsman-criterium

In het "Zwolsman-arrest" (Hoge Raad 19-12-1995, NJ 1996, 249) heeft de Hoge Raad als maatstaf gegeven dat een zo vergaande sanctie als de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie slechts kan volgen indien sprake is van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordeling vormverzuimen naar standaardarrest HR 30 maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004, 376

Beoordeling vormverzuimen naar standaardarrest HR 30 maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004, 376
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingskader vormverzuimen - standaardarrest Hoge Raad

De HR zet onder verwijzing naar en in aanvulling op eerdere rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gevolgen bij vormverzuim

Gevolgen bij vormverzuim
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-05-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verzoek tot strafvermindering kan wel bij vormverzuim dat eigenlijk bij r-c aangekaart had moeten worden

Verzoek tot strafvermindering kan wel bij vormverzuim dat eigenlijk bij r-c aangekaart had moeten worden
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Eisen bewijsuitsluiting 359a Sv

Eisen bewijsuitsluiting 359a Sv
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart