Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Audit en nieuw kantoor

Wanneer een advocaat een nieuw kantoor start, is het voor hem/haar onmogelijk om onmiddellijk een nieuwe audit te regelen. In dat geval kan de advocaat zich voorlopig inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, mits de auditverklaring alsnog binnen 4 maanden worden overgelegd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Het kantoorhandboek advocatuur

Het kantoorhandboek advocatuur; plaats ook uw eigen handboek voor anderen advocaten(kantoren) op de website
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Entreetoets startende kantoren

Om een advocatenkantoor te starten dient u het nieuwe kantoor aan te melden bij het Basis Advocaten Register (BAR). Na aanmelding krijgt het kantoor een BAR-kantoornummer. Vervolgens krijgt het nieuwe kantoor een uitnodiging om een entreetoets in te vullen. De entreetoets is verplicht. Door deze entreetoets krijgt de (plaatselijke) Raad van Toezicht een goed beeld van het kantoor en diens organisatie en kan worden vastgesteld of aan alle verordeningen is voldaan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-01-2005, door Beheerder,

Doorverwijzingen van rechtzoekenden vanuit het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket verwijst rechtzoekenden door naar advocaten en mediators. In dit document leest u hoe u uzelf kunt aanmelden voor de deelname aan het verwijsarrangement van het Juridisch Loket en welke voorwaarden daaraan worden gesteld.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2010, door Beheerder,

Kwaliteitsstandaard op de kantoororganisatie - tbv auditverklaring

Het is de verantwoordelijkheid van een advocaat om vorm en inhoud te geven aan de eigen praktijk en de kwaliteit ervan. Van de advocaat mag tegelijk worden verwacht dat zichtbaar kan worden gemaakt hoe in het kader van de werkzaamheden van een kantoor diensten worden verleend en verwachtingen worden gehonoreerd. Deze standaard beoogt het kantoor daarbij behulpzaam te zijn door een bepaald basiskwaliteitsniveau te beschrijven en daarmee een aansporing te zijn om zaken bij voortduring te verbeteren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2010, door Beheerder,

Auditverklaring

De normen waaraan advocaten(kantoren) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de auditverklaring zijn beschreven en uitgewerkt in de kwaliteitsstandaard op de kantoororganisatie. Een uitleg over de aanvraag van de auditverklaring
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2010, door Beheerder,

Inschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad stelt als voorwaarde voor het toevoegen van (beginnende) advocaten op basis van de Wrb dat het verzoek om inschrijving door de Raad volledig is behandeld en is ingewilligd. Eventuele toekenning van een voorschot komt pas aan de orde nadat de advocaat is ingeschreven. De belangrijkse voorwaarde voor de inschrijving is de entreetoets.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-01-2010, door Beheerder,

Inschrijven advocaten bij raad voor rechtsbijstand

Uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is dat rechtsbijstandverleners die rechtsbijstand in de zin van de wet willen verlenen, zich daarvoor bij de Raad voor Rechtsbijstand inschrijven. Op grond van artikel 14 en 15 Wrb kunnen door de Raad aan de inschrijving voorwaarden worden verbonden die betrekking hebben op de organisatie van het kantoor waar de advocaat werkzaam is, de verslaglegging door de advocaat omtrent de door hem verleende rechtsbijstand, het minimum en het maximum aantal zaken waarvoor een advocaat jaarlijks zal worden toegevoegd en de deskundigheid van de advocaat op bepaalde rechtsgebieden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

WEBSITE: Advocatenkantoorstarten.nl

Sinds 1 juni 2012 bestaat er een nieuwe website over het starten van een eigen advocatenkantoor. De website heet Advocatenkantoorstarten.nl (http://www.advocatenkantoorstarten.nl), en biedt veel informatie en documenten over o.a. de entreetoets, de inschrijving bij BAR-beheer, het openen van een derdengeldenrekening, het schrijven van het kantoorhandboek, en nog veel meer. Advocatenkantoorstarten.nl adviseert u ook waar u het beste uw toga kunt kopen, bij welke bank u het beste de financiering, betaalrekening en derdengeldenrekening kunt regelen, en waar u de verzekeringen het beste kunt afsluiten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-06-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart