Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Executiekosten deurwaarder

Incassokosten en executiekosten zijn de kosten voor de werkzaamheden van eenincassobureau, advocaat of deurwaarder die nodig zijn om een schuldenaar tot betaling te bewegen. Deze kosten kunnen door de schuldeiser zelf, het incassobureau, de deurwaarder of de advocaat bij de debiteur in rekening worden gebracht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Gerechtelijke incasso

Heeft uw debiteur na een traject van minnelijke incasso nog steeds niet betaald? Dan kan een gerechtelijke incasso procedure nodig zijn om uw debiteur over te halen tot betaling. De gerechtelijke incasso procedure begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. In deze dagvaarding wordt uw wanbetaler opgeroepen om binnen korte tijd voor de rechter te verschijnen. Vaak is deze oproep dwingend genoeg voor de wanbetaler om alsnog over te gaan tot betaling.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Incassovordering

Bij Te Biesebeek Incasso hanteren wij twee vormen van incassovordering: incidentele- en abonnements incassovordering. Daarnaast bieden wij u de keuze voor pre-incasso of gehele uitbesteding van uw debiteurenadministratie. Incassovordering Incassovordering bij Te Biesebeek gebeurt als volgt. Na het aannemen van de opdracht zenden wij brieven naar de schuldenaar. Meestal is het appèl in deze brieven dwingend genoeg voor de schuldenaar om de openstaande rekeningen te betalen of om een betalingsregeling voor te stellen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Praktische tips voor schuldeisers

De economische crisis houdt aan, en de betalingsmoraliteit laat te wensen over. Deze factoren zijn van negatieve invloed op het debiteurenrisico. Met andere woorden, het risico dat vorderingen (langer) onbetaald blijven neemt toe.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Vordering uit handen geven

Blijven uw betalingen uit, zelfs na het verzenden van een sommatie? Dan kunt u de vordering uit handen geven aan Te Biesebeek Incasso. Wanneer u ervoor kiest om uw vordering uit handen te geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat, is de kans op een succesvol incassoresultaat aanzienlijk groter.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer staat ook wel bekend als ‘credit management’. Maar wat is debiteurenbeheer precies? Bij debiteurenbeheer staat het beheren van de inkomende geldstromen en het incasseren van de openstaande vorderingen centraal. Debiteurenbeheer gaat verder dan alleen boekhouding. Debiteurenbeheer is een snelle en effectieve manier om uw financiële positie te versterken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Gerechtsdeurwaarder Zwolle

U kunt bij Te Biesebeek Incasso in Zwolle terecht voor uw totale incassotraject, inclusief dagvaarden en beslaglegging. Door onze nauwe samenwerking met Te Biesebeek Advocaten in Zwolle en diverse gerechtsdeurwaarders kunnen wij u van het begin tot het einde van dienst zijn tijdens uw incassovorderingstraject. Een gerechtsdeurwaarder is een door de Koningin benoemde ambtenaar met ruime bevoegdheden voor het innen van schulden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Incassobureau Zwolle

Te Biesebeek Incasso in Zwolle is gespecialiseerd in het innen van vorderingen. Ons incassobureau incasseert openstaande rekeningen in opdracht van diverse bedrijven en particulieren. Niet alleen voor opdrachtgevers uit Zwolle en omgeving. Uit heel Nederland weten opdrachtgevers Te Biesebeek Incasso in Zwolle te vinden om hun vorderingen op een succesvolle wijze te laten incasseren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart