Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Stroomschema betekening dagvaarding

Controleer snel en eenvoudig of de betekeningsvoorschriften op de juiste wijze zijn nageleefd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-12-2009, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Betekening dagvaarding; overzicht regels

Betekening dagvaarding; overzicht regels
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Dagvaarding in strafzaken (sheets)

Dagvaarding in strafzaken (sheets)
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-06-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Eisen tenlastelegging

Ingevolge artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering dient een dagvaarding de opgave te behelzen van het feit dat aan de verdachte wordt verweten. De wezenlijke functie van de tenlastelegging brengt mee dat (-en de opgave van het feit zal dan ook voldoen aan artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering indien-) deze zo duidelijk is dat de verdachte zich naar behoren tegen het strafrechtelijk verwijt kan verdedigen. Aan de opgave van het feit in de tenlastelegging worden -kort samengevat- drie voorwaarden gesteld: het geheel moet in de eerste plaats duidelijk en begrijpelijk zijn, in de tweede plaats niet innerlijk tegenstrijdig en in de derde plaats voldoende feitelijk (ECLI:NL:HR:1998:ZD1030). Voorts mag en kan de tenlastelegging in combinatie met het dossier worden gelezen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-04-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart