Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Aansprakelijkheid ouders voor schade veroorzaakt door de kinderen.

In artikel 6:169 BW is de aansprakelijkheid van ouders/voogd geregeld voor schade die aan een derde is toegebracht door een gedraging respectievelijk fout van een kind. De wet maakt onderscheid tussen drie leeftijdgroepen; kinderen tot en met 13 jaar, kinderen van 14 en 15 jaar en kinderen van 16 jaar en ouder. Dit document geeft aan wie aansprakelijk is in welke leeftijdscategorie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart