Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Gedragscode VerzekeraarsDit document is beveiligd

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van Nederlandse particuliere verzekeraars. Het Verbond vervult een spilfunctie tussen de verzekeringsbranche en een groot aantal andere partijen in de samenleving. Tegelijk is het Verbond in een aantal gevallen het aanspreekpunt van belanghebbenden voor de bedrijfstak en voor individuele verzekeraars.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-03-2010, door Beheerder,

Gedragscode ExpertiseorganisatiesDit document is beveiligd

Expertiseorganisaties kunnen zich bij de uitvoering van hun activiteiten conformeren aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. In de code wordt omschreven wat consumenten en andere bij de schaderegeling betrokken partijen mogen verwachten van experts en hun organisaties. Dit maakt hun opereren transparant en controleerbaar, en kan op die manier een bijdrage leveren aan het waarborgen van een constante hoge kwaliteit van dienstverlening. Deze dienstverlening wordt bovendien toetsbaar omdat expertiseorganisaties die zich conformeren aan de gedragscode, zich aansluiten bij het Klachteninstituut Verzekeringen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-03-2010, door Beheerder,

Schaderegeling schuldloze derdeDit document is beveiligd

De bedrijfsregeling schuldloze derde voorziet in een oplossing voor de situatie dat degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een schadegeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, en redelijkerwijs is aan te nemen dat tenminste één van die partijen aansprakelijk is voor die schade, problemen ondervindt (of zou kunnen ondervinden) bij het verkrijgen van de hem rechtens toekomende schadevergoeding. Dit voor zover die problemen het gevolg zijn van het feit dat de betrokken verzekeraars van mening verschillen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-03-2010, door Beheerder,

Gedragscode behandeling letselschadeDit document is beveiligd

Deze behandeling van de schade is ingewikkeld en kost veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Daarom alleen al kan de schadebehandeling overkomen als een doolhof zonder uitgang. Als het overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep een tweede ramp worden in het leven van het slachtoffer. Deze Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld om dat te voorkomen. Hij beschrijft hoe de schadebehandeling zo goed mogelijk kan verlopen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-03-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart