Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Termijn indienen tuchtklacht

Een deadline voor het indienen van een klacht bestaat er niet. De tuchtrechter zal telkens aan de hand van concrete feiten en omstandigheden beoordelen of binnen de redelijke termijn is geklaagd, zie o.a. RvD Amsterdam, 11 januari 2010, LJN YA0230.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart