Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Valse bekentenissen; hoe te herkennen?

In het algemeen onderscheidt men in de rechtspsychologie drie vormen van valse bekentenissen. Ten eerste zijn er de vrijwillige bekentenissen, waarbij geen sprake is van externe druk (door bijvoorbeeld politie of de werkelijke daders). Factoren die een rol spelen bij een vrijwillige valse bekentenis gaan onder meer het onvermogen om feiten van fictie te onderscheiden, pathologische drang naar bekendheid, of de wens om de echte dader te helpen en te beschermen. Naast de vrijwillige valse bekentenissen zijn er ook de gedwongen valse bekentenissen en de ingebeelde, geïnternaliseerde valse bekentenissen. Bij een geïnternaliseerde valse bekentenis gaan onschuldige verdachten in de loop van het onderzoek zelf geloven dat zij daadwerkelijk schuldig zijn zonder dat ze aanvankelijk enige herinnering hebben aan het plegen van het ten laste gelegde feit. De onschuldige verdachte gaat steeds meer twijfelen aan het eigen geheugen waardoor hij meer en meer gaat vertrouwen op externe informatie en suggesties. Dit fenomeen wordt ook wel ‘memory distrust syndrome’ genoemd. Bij de andere valse dwangbekentenis zegt de verdachte dan later dat hij onder druk van het politieverhoor probeerde uit te komen of dat hij een einde wilde maken aan het verhoor.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Kennelijk leugenachtige verklaring

Wanneer kan een leugenachtige verklaring voor het bewijs worden gebezigd?
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

EU-richtlijn rechten verdachten

EU-richtlijn rechten verdachten
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-05-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Pressie tijdens politieverhoren; risico's op valse bekentenissenDit document is beveiligd

Het uitoefenen van druk is een factor die een belangrijke rol speelt bij het verkrijgen van valse bekentenissen. De Nederlandse verhoormethoden – en technieken lijken in dat verband ver af te staan van de list-en-bedrogmethoden die gepaard gaan met een groot risico op valse bekentenissen. Toch blijft altijd een zeker risico aanwezig in het Nederlandse politieverhoor. Het verhoor is gericht op het beïnvloeden van de verdachte, waarbij ervan uit wordt gegaan dat een inschatting kan worden gemaakt van de schuld van de verdachte. Onder omstandigheden kunnen bepaalde verhoortechnieken dan leiden tot een valse bekentenis. De vraag is wat dit zou moeten betekenen voor de inrichting van het verhoor in het bijzonder en voor de opsporing in het algemeen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

EU-Richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat

EU-Richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Eerlijk politieverhoor: schijn of werkelijkheid?

Eerlijk politieverhoor: schijn of werkelijkheid?
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vormen verzuimd verhoor verdachte

Vormen verzuimd verhoor verdachte
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rechtsbijstand politieverhoor

Rechtsbijstand politieverhoor
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart