Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Overzicht BOPZ-instellingen

Op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) mogen onvrijwillige opnemingen alleen plaatsvinden in afdelingen en/of locaties van instellingen die zijn aangemerkt als psychiatrisch ziekenhuis, als verpleeginrichting of als zwakzinnigeninrichting door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een aanmerking dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de Minister van VWS. Uitsluitend de afdelingen en/of locaties van instellingen die zijn toegerust voor onvrijwillige opnemingen kunnen worden aangemerkt. In de onderstaande Bijlagen 1, 2 en 3 zijn de afdelingen en/of locaties van instellingen vermeld die per 15 april 2012 als psychiatrisch ziekenhuis, als verpleeginrichting of als zwakzinnigeninrichting zijn aangemerkt door de Minister van VWS. De geactualiseerde digitale versie van het overzicht van bopz-aangemerkte instellingen is ook op www.dwangindezorg.nl/over-deze-site via de zoekfunctie ‘bopz instellingen’ te raadplegen. Voor vragen over vermeldingen in Bijlage 1 kunt u contact opnemen met de directie Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Voor vragen over vermeldingen in Bijlagen 2 en 3 kunt u contact opnemen met de directie Langdurige Zorg. Telefoonnummer VWS: (070) 340 79 11.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-02-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart