Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Voorwaarden ontheffing ouder van het gezag over kinderen

Op grond van art. 1:266 BW gelden voor de toewijsbaarheid van een verzoek tot ontheffing van een ouder van het gezag over zijn kind twee voorwaarden: (1) de ouder is ongeschikt of onmachtig zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, en (2) het belang van het kind verzet zich niet tegen ontheffing.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart