Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Verrekening partneralimentatie

Verrekening met partneralimentatie kan echter niet in alle gevallen. Blijkens art. 6:135 BW is een schuldenaar namelijk niet bevoegd tot verrekening voor zover beslag op de vordering van de wederpartij niet geldig zou zijn. In dat verband is van belang dat op grond van art. 475 b en c Rv op periodieke uitkeringen weliswaar beslag gelegd kan worden, maar slechts voor zover de periodieke betaling de beslagvrije voet overtreft. Verrekening met partneralimentatie kan dan ook slechts tot het bedrag dat uitstijgt boven de beslagvrije voet.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart