Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Bij verzoek voortgezet verblijf moet verklaring geneesheer-directeur worden bijgevoegd

Bij een verzoek tot voortzetting van een voorlopige machtiging op de voet van art. 15 Wet Bopz dient ingevolge art. 16 lid 4 Wet Bopz een verklaring als bedoeld in het eerste lid van dat artikel te worden bijgevoegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waarin betrokkene is opgenomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart