Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Schadeberekening bij effectenlease-zaken

De rechter mag uitgaan van een algemene formule bij de beoordeling of een effectenlease-overeenkomst een onaanvaardbaar zware financiŽle last op de afnemer legde. De formule moet wel voldoende ruimte laten om met individuele omstandigheden van de afnemer rekening te houden. Ook de inkomens- en vermogenspositie van de partner van de afnemer zijn van belang. Bij de begroting van de schade mogen behaalde winsten uit eerdere effectenleasetransacties met Dexia worden meegerekend
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart