Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

De Sluis

Terugkeervoorziening De Sluis is een project van de RIBW Midden-Brabant dat (ex-) gedetineerden wil helpen terug te keren in de maatschappij. Veertien jongens tussen de 16 en 23 jaar worden gedurende minimaal een jaar intensief begeleid. Aan het eind van het traject is de jongere in staat (begeleid) zelfstandig in de maatschappij te functioneren. De RIBW Midden-Brabant is uitvoerder van het project, in opdracht van de gemeente Tilburg. Het veiligheidshuis van de gemeente Tilburg, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Wonen Breburg, Den Heij-Acker, het Openbaar Ministerie en het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering zijn de andere participanten in het project.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-01-2010, door Beheerder,

Grip op Leven

Grip op Leven is een uniek reintegratieprogramma voor ex-gedetineerden, dak- en thuislozen en zwerfjongeren in Brabant
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Hulpverlening Tilburg e.o.

Hulpverlening Tilburg e.o.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart