Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Rechtsverwerking

Rechtsverwerking, vaak ook wel het langdurig stilzitten genoemd. Maar volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is er meer vereist dan alleen stilzitten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Termijnen in het arbeidsrechtDit document is beveiligd

Binnen het arbeidsrecht gelden voor het instellen van (rechts)vorderingen verschillende verjaringstermijnen. Sommige termijnen zijn vervaltermijnen, andere kunnen worden gestuit. Petra Willems heeft in haar bijdrage “Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht” in het tijdschrift ArbeidsRecht de verschillende termijnen overzichtelijk op een rijtje gezet (zie o.a. schema) en bespreekt bijzondere aandachtspunten en eventuele valkuilen mede aan de hand van relevante jurisprudentie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verjaringstermijnen in het arbeidsrecht

Verjaringstermijnen in het arbeidsrecht; schema
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verjaringstermijnen in het arbeidsrecht; schema

Verjaringstermijnen in het arbeidsrecht; schema
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht

Binnen het arbeidsrecht gelden voor het instellen van (rechts)vorderingen verschillende verjaringstermijnen. Sommige termijnen zijn vervaltermijnen, andere kunnen worden gestuit. Petra Willems heeft in haar bijdrage “Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht” in het tijdschrift ArbeidsRecht de verschillende termijnen overzichtelijk op een rijtje gezet (zie o.a. schema) en bespreekt bijzondere aandachtspunten en eventuele valkuilen mede aan de hand van relevante jurisprudentie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verkrijgende verjaring door onafgebroken bezit en bevrijdende verjaring

verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende (acquisitieve) verjaring. 1. De artikelen 3:99 tot en met 3:104 Burgerlijk Wetboek (BW) zijn gewijd aan de verkrijgende verjaring door een onafgebroken bezit te goeder trouw gedurende (voor wat betreft registergoederen) tien jaar. 2. Artikel 3:105 BW ziet op verkrijging door bevrijdende (extinctieve) verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit. In dit document worden deze twee vormen uitvoerig beschreven.
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verkrijgende en bevrijdende verjaring

Verkrijgende en bevrijdende verjaring
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Nieuw (vereenvoudigd) verjaringsregime verzekeringsrecht

Op 1 juli 2010 is het verjaringsregime van het verzekeringsrecht vereenvoudigd. Artikel 7:942 van het Burgerlijk Wetboek ("BW") is op verschillende plaatsen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van belang voor zowel verzekeraars als verzekerden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 31-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Overzicht regels verjaring

Een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot verjaring
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Overzicht huidige stand van zaken mbt verjaring

Overzicht huidige stand van zaken mbt verjaring
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart