Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Beoordelingscriteria Verklaring Omtrent het Gedrag

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiŽle gegevens is een Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) in het leven geroepen, dat bij de Dienst Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie is ondergebracht. Het COVOG geeft verklaringen omtrent het gedrag (hierna: VOG) af van natuurlijke personen en rechtspersonen. Onderhavige beleidsregels hebben betrekking op de inhoudelijke afweging en de administratieve procedure rondom de VOG.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingscriteria Verklaring Omtrent het Gedrag

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiŽle gegevens is een Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) in het leven geroepen, dat bij de Dienst Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie is ondergebracht. Het COVOG geeft verklaringen omtrent het gedrag (hierna: VOG) af van natuurlijke personen en rechtspersonen. Onderhavige beleidsregels hebben betrekking op de inhoudelijke afweging en de administratieve procedure rondom de VOG.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Factsheet verklaring omtrent het gedrag voor minderjarigen

Deze factsheet is bedoeld voor diegenen die in de uitvoering van hun werk te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De factsheet geeft algemene informatie over het beoordelingskader van de VOG, en geeft specifiek inzicht in hoe de Dienst Justis dit beoordelingskader gebruikt bij VOG-aanvragen door minderjarigen
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Terugkijktermijn VOG

Terugkijktermijn VOG; ogv beleidsregels
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingscriteria Verklaring Omtrent het Gedrag

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiŽle gegevens is een Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) in het leven geroepen, dat bij de Dienst Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie is ondergebracht. Het COVOG geeft verklaringen omtrent het gedrag (hierna: VOG) af van natuurlijke personen en rechtspersonen. Onderhavige beleidsregels hebben betrekking op de inhoudelijke afweging en de administratieve procedure rondom de VOG.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-07-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingscriteria VOG (uitgebreid)

Uitgebreid overzicht beoordelingscriteria VOG
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-07-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart