Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Schadebegroting bij verzuim UWV opleggen loonsanctie aan werkgever

Met betrekking tot aan een werknemer te vergoeden schade wegens een ten onrechte niet opgelegde loonsanctie aan een werkgever wordt in het algemeen het volgende opgemerkt. Er wordt in het kader van de WIA in eerste instantie altijd een loonsanctie opgelegd voor de duur van 52 weken, die echter op verzoek van de werkgever eerder beëindigd kan worden als deze aantoont dat hij aan zijn verplichtingen – administratieve en inhoudelijke – heeft voldaan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Noot bij arrest EHRM over inzage medisch dossier zieke werknemer door werkgever

In de zaak van Frankrijk tegen Eternit was een botsing tussen artikel 6 EVRM en artikel 8 EVRM aan de orde en heeft het EHRM zich voor het eerst direct uitgelaten over de verhouding tussen het recht op een eerlijk proces (in de vorm van het recht op hoor en wederhoor en het recht op ‘equality of arms’) en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarbij dit laatste recht in dit specifieke geval lijkt te prevaleren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart