Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Partij-getuigen

Ingevolge het bepaalde in artikel 164 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) komt aan de verklaringen afgelegd door een getuige die partij is in de procedure komt slechts beperkte bewijskracht toe in de zin dat die verklaringen omtrent de door hen te bewijzen feiten geen bewijs in hun voordeel kunnen opleveren. Dat is anders indien ten aanzien van de te bewijzen feiten aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiŽle punten betreffen dat zij de partijgetuigenverklaringen voldoende geloofwaardig maken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-12-2009, door Beheerder,

Vervalste handtekening; vraag origineel op via 22 rv.

Vervalste handtekening; vraag origineel op via 22 rv.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart