Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Redelijke termijn cassatie

Uitwerking redelijke termijn volgens standaardarrest - LJN: BD2578, Hoge Raad, 17 juni 2008; Redelijke termijn in de cassatiefase
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Redelijke termijn eerste aanlegDit document is beveiligd

Uitwerking redelijke termijn volgens standaardarrest - LJN: BD2578, Hoge Raad, 17 juni 2008; Redelijke termijn in eerste aanleg
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Redelijke termijn in hoger beroep (appel)Dit document is beveiligd

Uitwerking redelijke termijn volgens standaardarrest - LJN: BD2578, Hoge Raad, 17 juni 2008; Redelijke termijn in hoger beroep
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Aanvang redelijke termijnDit document is beveiligd

Uitwerking redelijke termijn volgens standaardarrest - LJN: BD2578, Hoge Raad, 17 juni 2008; Aanvang redelijke termijn
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Redelijke termijn betekening verstekvonnisDit document is beveiligd

Uitwerking redelijke termijn volgens standaardarrest - LJN: BD2578, Hoge Raad, 17 juni 2008; Aanvang redelijke termijn
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-03-2010, door Beheerder,

Redelijke termijn volledige behandeling strafzaakDit document is beveiligd

In haar arrest van 17 juni 2008 (LJN: BD2578) overweegt de Hoge Raad dat ook wanneer het tijdsverloop in de afzonderlijke fasen van de procedure niet van dien aard is dat geoordeeld moet worden dat de redelijke termijn is overschreden, valt niet uit te sluiten dat in bijzondere gevallen de totale duur van het geding zodanig is dat een inbreuk op art. 6, eerste lid, EVRM moet worden aangenomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Redelijke termijn in jeugdstrafzaken

Afwijking van standaararrest HR 17 juni 2008, LJN BD2578; Het is alleen niet duidelijk of dat dit arrest ook zonder meer van toepassing is in jeugdstrafzaken. Hoewel ook het jeugdstrafrecht terloops in het arrest wordt genoemd, wordt er in de lagere rechtspraak hier duidelijk anders over gedacht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Niet-ontvankelijkheid OM bij overschrijding redelijke termijn, ook na 17 juni 2008Dit document is beveiligd

Niet-ontvankelijkheid OM bij overschrijding redelijke termijn, via de weg van de beginselen van behoorlijke procesorde (o.a. redelijke en billijke afweging)
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Overschrijding redelijke termijn leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM

De Hoge Raad heeft bij arrest van 17 juni 2008, LJN: BD2578, bepaald dat overschrijding van de redelijke termijn niet leidt tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Bij arrest van 19 april 2011, LJN: BP5361, heeft de Hoge Raad nog overwogen dat het geen aanleiding ziet om deze vuistregel aan te passen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Argumentatie voor niet-ontvankelijkheid OM vanwege overschrijding redelijke termijn

Argumentatie voor niet-ontvankelijkheid OM vanwege overschrijding redelijke termijn; ogv schending beginselen behoorlijke procesorde; meer in het bijzonder het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Redelijke termijn in jeugdstrafzaken

Redelijke termijn in jeugdstrafzaken; berechting zonder vertraging
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-05-2016, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart