Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Termijnen voorlopige machtiging

De rechtbank overweegt dat de termijnen zoals genoemd in artikel 31 van de Wet BOPZ in acht zijn genomen nu er tijdig, te weten voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende machtiging, een verzoek is ingediend (artikel 31 lid 2) en de rechter binnen drie weken na het indienen van het verzoekschrift een beslissing heeft genomen op het verzoek (artikel 9 lid 1). Zodoende is er nimmer sprake geweest van een vrijwillige opname doordat de machtiging tot opname door het indienen van het verzoek om een voorlopige machtiging door is blijven lopen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-07-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingskader voorlopige machtiging

Een voorlopige machtiging mag slechts worden verleend wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging tot het doen opnemen of doen verblijven of tot het doen voortduren van het verblijf van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis niet kan worden afgewacht en het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-09-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart