Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Opeisbaarheid vordering opeisbaar vanaf moment schade is geleden

Ook indien de omvang van een vordering tot schadevergoeding pas in een later stadium komt vast te staan, is die vordering opeisbaar vanaf het moment dat de schade is geleden en aan de voorwaarde voor aansprakelijkheid is voldaan (zie HR 21 september 2007, LJN:BA9610).
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-08-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart