Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Processtukken en recht op inzageDit document is beveiligd

Processtukken en recht op inzage
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Het recht op inzage in de processtukken: EHRM-proof?Dit document is beveiligd

Bespreking van de beoogde wijziging van art. 66 lid 3 Sv (op grond waarvan in geval van een verdenking van een terroristisch misdrijf bepaalde processtukken langer geheim kunnen worden gehouden voor de verdediging). In dat verband een pleidooi voor een herwaardering van de rol van de Rechter-Commissaris met betrekking tot het recht op inzage in de processtukken in de strafrechtelijke vooronderzoeksfase. Daarmee kan het recht op inzage zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met (de geest van) art. 5 en 6 EVRM en tegelijkertijd worden afgestemd op de behoefte uit de praktijk en de realiteit van alledag.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Begrip processtuk

In het Wetboek van Strafvordering is geen omschrijving van het begrip processtuk te vinden. In ieder geval is niet beslissend of de stukken wel of niet bij het procesdossier zijn gevoegd, of nog bij de politie liggen. Rechtbank Breda 26 maart 2009, Nieuwsbrief Strafrecht 2009, 187 en rechtbank Maastricht 19 maart 2009, Nieuwsbrief Strafrecht 2009, 199.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verdachte heeft recht op kopie van zijn verklaringen vanaf zijn eerste verhoor

Verdachte heeft recht op kopie van zijn verklaringen vanaf zijn eerste verhoor; toelichting Nota van aanbieding MvT Herziening regels processtukken in strafzaken
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-09-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Recht op kennisneming processen-verbaal tijdens voorbereidend onderzoek

Recht op kennisneming processen-verbaal tijdens voorbereidend onderzoek
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-12-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Kennisneming audiovisuele registratie verhoren

Kennisneming audiovisuele registratie verhoren
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Uit ander strafdossier afkomstige stukken zijn additionele stukken

Uit ander strafdossier afkomstige stukken zijn additionele stukken
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart