Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Spoorboekje 185 WVW

Wanneer is art. 185 WVW van toepassing? Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil art. 185 WVW van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval dat op een weg heeft plaatsgehad en waarbij een motorrijtuig (verder: gemotoriseerde) en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (verder: ongemotoriseerde) betrokken zijn geweest. Art. 185 WVW gaat niet op bij schade aan door een motorrijtuig vervoerde personen of zaken, schade aan een ander motorrijtuig in beweging of bij schade aan loslopende dieren. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is art. 185 WVW van toepassing hetgeen tot gevolg heeft dat de gemotoriseerde aansprakelijk is voor de ontstane schade, tenzij er sprake is van overmacht. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan is art. 185 WVW niet van toepassing en dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld aan de hand van art. 6:162 BW.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-03-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart