Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Teveel opgenomen verlofuren hoeven NIET terugbetaald te worden

Indien de werknemer meer verlofuren heeft opgenomen dan hij tijdens het dienstverband had opgebouwd, dan hoeft de werknemer deze bij het einde van het dienstverband niet aan de werkgever te vergoeden. Ook mag de werkgever de te veel opgenomen verlofuren niet verrekenen met de vergoedingen (o.a. loon) waarop de werknemer eventueel nog recht op zou hebben.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vakantiedagen en langdurige ziekte

Deze regels gelden alleen voor de wettelijke vakantiedagen, ofwel het minimum aantal vakantiedagen waar een werknemer op basis van de wet aanspraak op kan maken. Bij een full time dienstverband is dit 20 vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (op basis van arbeidsovereenkomst of CAO) geldt een vervaltermijn van 5 jaar. De vervaltermijn van zes maanden geldt evenmin als een werknemer niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte. Denk hierbij aan situaties waarin de werknemer gedurende het opbouwjaar en de daaropvolgende zes maanden om medische redenen of wegens andere omstandigheden niet in staat was de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Zo is van dergelijke omstandigheden sprake als het door toedoen van de werkgever onmogelijk was om vakantiedagen op te nemen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart