Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Checklist cassatie in strafzaken

Uitgebreide checklist voor advocaten. Met deze checklist kunt u geen middel meer over het hoofd zien bij het opstellen van het cassatieschriftuur. Weet u punten om hieraan toe te voegen? Gelieve deze dan te mailen naar info@juridischkennisportaal.nl.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-12-2009, door Beheerder,

Formulering cassatiemiddelen

Voorbeelden van geformuleerde cassatiemiddelen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-12-2009, door Beheerder,

Cassatiemiddel: hof heeft niet gerespondeerd op gevoerd verweer

Formulering cassatiemiddel wanneer het hof niet heeft gereageerd op een uitdrukkelijk gevoerd verweer
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Cassatiemiddel: motiveringsklacht

Formulering cassatiemiddel wanneer het hof de verweren van de verdediging onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Cassatiemiddel: bewijsklacht

Formulering cassatiemiddel dat de bewezenverklaring niet kan volgen uit de door het hof daarvoor gebezigde bewijsmiddelen
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Cassatiemiddel: Straf niet juist

Formulering cassatiemiddel wanneer de door het hof opgelegde straf in strijd is met het recht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Omvang zaak na terugverwijzing door Hoge Raad

De omvang van de zaak na terugwijzing in cassatie, en daarmee de omvang van het door de rechter te verrichten onderzoek, wordt bepaald door de beslissing van de Hoge Raad.(Zie A.J.A. van Dorst (2009), Cassatie in strafzaken, p. 96) De rechter naar wie de Hoge Raad na vernietiging van een uitspraak de zaak heeft teruggewezen, is immers gebonden aan de door de Hoge Raad gegeven beslissing.(Zie bv. HR 27 februari 1996, LJN AD2500)
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Juistheid in het midden gelaten

Indien het hof niet ingaat op bepaalde door de verdediging gevoerde verweren en in zoverre de juistheid van die gestelde feiten in het midden laat, dient daarvan in cassatie uit te worden gegaan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beperkte toetsing in cassatie

Beperkte toetsing in cassatie
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Conclusie A-G over ambtshalve cassatie

Een uitspraak wordt doorgaans niet ambtshalve gecasseerd op een punt dat de middelen laten rusten en waarvan op die grond kan worden aangenomen dat verzoeker in cassatie daarover niet heeft willen klagen en dus op dit punt niet een beroep heeft willen doen op de rechtsbeschermende functie van de cassatierechtspraak.(30) Een uitzondering wordt gevormd door die gevallen waarin een uitspraak onmiskenbaar in strijd is met regels van materieel strafrecht, zoals in geval een feit niet strafbaar is, een straf is opgelegd die de wet niet kent of de zaak is verjaard.(31) Deze uitzondering kan mogelijk niet los worden gezien van de taak waarvoor de Hoge Raad zich gesteld ziet, te weten "ervoor te waken dat in het geding, waarin hij de hoogste rechter is wat betreft de door het cassatieberoep opgeworpen rechtsvragen, de beslissing in overeenstemming is met het geldende recht, waaronder art. 6 EVRM (vgl. HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 en HR 26 juni 1962, NJ 1963, 12)"(32); en art. 7, eerste lid, EVRM (legaliteitsbeginsel) zou ik daar aan willen toevoegen. Onder genoemde gevallen dienen te worden begrepen de in nr. 20 genoemde gevallen van gebrek aan bewijs van zwaar lichamelijk letsel en van helingsopzet. Dit gebrek aan bewijs doet kennelijk zodanige twijfel rijzen aan de juiste uitleg van een begrip van materieel recht door de feitenrechter dat de Hoge Raad zich gelet op zijn hiervoor beschreven taak genoopt ziet in te grijpen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-03-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart