Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Beslag op inboedel

Waarop kan de deurwaarder beslag leggen? De deurwaarder kan bijna op alle goederen beslag leggen. In de wet staan slechts een beperkt aantal uitzonderingen (beslagverboden): •bed en beddengoed van het gezin en de kleding die ze aan hebben; •eten en drinken voor het gezin (behoefte voor een maand); •gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, voor hun eigen bedrijf. Op de koelkast mag dus beslag worden gelegd, maar op de inhoud niet. Deze zeer ouderwetse beslagverboden dateren van 1838 en dienen nodig uitgebreid te worden. Voor speciale voorzieningen voor gehandicapten (WMO-voorzieningen) geldt overigens wel een beslagverbod.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart