Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Voorlopig beslagverlof

In de nieuwe beslagsyllabus is geprobeerd het risico van een onrechtmatige beslaglegging te beperken door de mogelijkheid van voorlopig beslagverlof. Bij een voorlopig beslagverlof wordt het beslag, het woord zegt het al, voorlopig verleend. Verzoeker tot het leggen van conservatoir beslag mag het beslag direct leggen, na verkregen verlof, maar de voorzieningenrechter bepaalt gelijktijdig een datum en tijdstip, zodat de beslagene kan worden gehoord over het beslag, voordat de voorzieningenrechter een definitieve beslissing neemt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beslagsyllabus juni 2011

De beslagsyllabus is in de eerste plaats bedoeld om door de rechtbanken te worden gebruikt als handleiding bij de beoordeling van beslagrekesten. Verder bevat de beslagsyllabus informatie voor de advocatuur omtrent de eisen die de rechtbanken met betrekking tot beslagrekesten stellen. Om die reden is de syllabus ook op Rechtspraak.nl gepubliceerd
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-05-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart