Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Maatstaf voor bescherming als vluchteling

De maatstaf voor bescherming als vluchteling in Nederland is het `aannemelijk te maken dat de mate van willekeurig geweld in het kader van het gewapend conflict in zijn land van herkomst dermate hoog was dat zwaarwegende gronden bestonden om aan te nemen dat een burger, louter door zijn aanwezigheid aldaar, op dat moment een reŽel risico liep op ernstige schadeí
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart