Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Indien voorbedachte rade niet rechtstreeks uit bewijsmiddelen volgt, geldt een bijzondere motiveringsplicht

Mede met het oog op het strafverzwarende gevolg dat dit bestanddeel heeft, moeten - anders dan wel uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad wordt afgeleid - aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet rechtstreeks uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven (vgl. HR 28 februari 2012, LJN BR2342, NJ 2012/518).
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aangescherpte eisen voorbedachte rade

Aangescherpte eisen voorbedachte rade
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verzwaarde eisen voorbedachte rade

Verzwaarde eisen voorbedachte rade; enkel tijdsverloop is onvoldoende. Contra-indicaties zijn noodzakelijk
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Straffen doodslag en moord

Als uitgangspunt heeft te geleden dat voor doodslag een gevangenisstraf van 8 jaar wordt opgelegd, en voor moord 14 jaar. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval gaat de rechter vervolgens minnen en plussen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-01-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

moord; Voorbedachten rade - toetsingsmaatstaf en voorbeeldzaken

Voorbedachten rade - toetsingsmaatstaf en voorbeeldzaken
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-12-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart