Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Uitleg Wet DNA bij veroordeelden

Op grond van de Wet DNA bij veroordeelden (DNA-V) worden mensen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel of tot een taakstraf voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, in beginsel verplicht celmateriaal af te staan. Uit het celmateriaal wordt een DNA-profiel opgesteld dat wordt bewaard in de DNA-databank voor strafzaken bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De DNA-profielen in de databank kunnen worden gebruikt bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten waarbij lichaamsmateriaal van daders is of wordt gevonden. Op de momenten waarop het Besluit DNA onderzoek in strafzaken dat voorschrijft, wordt het celmateriaal vernietigd en het DNA-profiel uit de databank verwijderd en vernietigd. Bezwaar maken tegen de afname van celmateriaal is op grond van de Wet DNA-V niet mogelijk, maar wel tegen opname van het DNA-profiel in de databank.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Chain of custody’ en ‘chain of evidence’.bij veiligstellen DNA

Chain of custody’ en ‘chain of evidence’.bij veiligstellen DNA
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart