Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Portretrecht uitgelegd

De maker van een portret heeft het auteursrecht over de afbeelding. Dit biedt hem in beginsel de mogelijkheid om de afbeelding te verveelvoudigen en/of te publiceren. Het portretrecht vormt echter een beperking op het auteursrecht en is geregeld in de artikelen 19 tot en met 22 van de Auteurswet 1912. De mate van de beperking op het auteursrecht is mede afhankelijk van de vraag of het portret in opdracht van de geportretteerde is gemaakt of niet.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Petitum bij inbreuken portretrecht

Een overzicht van de formuleringen die gebruikt kunnen worden voor het petitum in de dagvaarding. Het overzicht is niet uitputtend en de opsteller van het petitum dient zelf een selectie te maken in de verschillende formuleringen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-01-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart