Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

SchakelbewijsDit document is beveiligd

Van schakelbewijs wordt gesproken wanneer de rechter het bewijs van het ten laste gelegde feit mede aanneemt op grond van een ander, soortgelijk feit dat de verdachte heeft begaan. Naast het soortgelijke feit waarvan vast staat (of de rechtbank vast stelt) dat de verdachte het heeft begaan, dient er nog wel een ander bewijsmiddel te zijn. De betrokkenheid van de verdachte mag dus niet alleen maar op het soortgelijke feit worden gebaseerd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verplichte en interessante literatuur bewijs(recht)

Verplichte en interessante literatuur bewijs(recht)
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Unus testis nullus testis in de praktijk

Hoe moet de unus testis regel (één getuige is géén getuige) zoals deze is neergelegd in artikel 342 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) in de praktijk worden toegepast? Uit de jurisprudentie is ten aanzien van de strekking en reikwijdte van deze regel het volgende af te leiden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-01-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Dactyloscopie; uitleg over de vergelijkingDit document is beveiligd

Dactyloscopie; uitleg over de vergelijking. Sheets bij een presentatie over de vergelijking van vingersporen
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vergelijkend werktuigsporenonderzoek nader uitgelegd

Vergelijkend werktuigsporenonderzoek nader uitgelegd
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vergelijkend werktuigsporenonderzoek

Vergelijkend werktuigsporenonderzoek - informatiebrochure FTO
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vergelijkend schoensporenonderzoek

Vergelijkend schoensporenonderzoek - informatiebrochure FTO
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Schoensporen vergelijkend onderzoek

Tussen schoenen van verschillende merken en maten bestaan wat wordt genoemd verschillen in klassekenmerken. Het profiel van een schoen van merk A kan afwijken van dat van merk B. Door veranderingen in het fabricageproces kunnen vervolgens batches van elkaar verschillen. Van grotere waarde voor het identificatieproces zijn echter beschadigingen en afwijkingen die door het gebruik zijn ontstaan. De positie en vorm daarvan kunnen worden vergeleken met onregelmatigheden in de veiliggestelde afdruk. Bij het vergelijkingsproces speelt, zoals bij veel vergelijkend forensisch onderzoek, de training en ervaring van de deskundige een rol.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Onderzoek vingerafdruk

Onderzoek vingerafdruk
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels

Feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Proces-verbaal en bewijs

Powerpoint presentatie over de eisen waaraan processen-verbaal moeten voldoen en de bewijswaardering
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ondertekening proces-verbaal verbalisant

Ondertekening proces-verbaal verbalisant
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-10-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Informatie vergelijkend schoensporenonderzoekDit document is beveiligd

Deze vakbijlage is bedoeld als toelichting op het vergelijkend schoensporenonderzoek en heeft een informatief karakter.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-12-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Onderzoeksvoorschriften NFI

Onderzoeksvoorschriften NFI
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-12-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Forensische foto's van letsel

Forensische foto's van letsel
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-03-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart