Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Ambtshalve toepassing van het Europees Consumentenrecht

Het LOVCK heeft een werkgroep "ambtshalve toetsing" in het leven geroepen. Aan de werkgroep is gevraagd of de Nederlandse rechter ambtshalve bedingen in algemene voorwaarden moet (dus niet: mag) toetsen. Bij de bestudering van de Europese rechtspraak en de literatuur is duidelijk geworden dat de vraag die gesteld is naar aanleiding van de Richtlijn oneerlijke bedingen, eigenlijk betrekking heeft op alle Europese richtlijnen op het gebied van het consumentenrecht. Het onderzoek is daarom uitgebreid tot het gehele Europese consumentenrecht, maar is anderzijds daartoe ook beperkt; het gaat alleen om overeenkomsten waarbij een privaat bedrijf of een beroepsuitoefenaar zaken doet met een consument.1
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2010, door Beheerder,

Stilzwijgende verlenging niet meer toegestaan

De Wet Van Dam regelt een aantal onderwerpen. Het meest besproken onderwerp is de beperking van de stilzwijgende verlenging. De regeling voor de beperking van de stilzwijgende verlenging is op de zwarte lijst geplaatst. Indien algemene voorwaarden toch een bepaling bevatten die in strijd is met onderstaande voorwaarden, kan daar geen beroep op worden gedaan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-11-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart