Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Model rekening en verantwoording

Model rekening en verantwoording
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Model boedelbeschrijving

Model boedelbeschrijving (excelbestand). Model openen via link. Eerst verschijnt een inlogmodule, maar die moet u negeren door telkens annuleren te selecteren. Het document opent zich vervolgens automatisch
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Handleiding meerderjarigenbewind

Handleiding meerderjarigenbewind
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verschil curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verschil curatele en bewind

Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen, kunnen een curator toegewezen krijgen die de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. Wie alleen op financieel gebied bescherming nodig heeft, kan een bewindvoerder krijgen die over het vermogen waakt. De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari uitgebreid. Niet alleen mensen met een beperking, maar ook wie verkwistend met zijn geld omgaat of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is de toename van mensen die zoveel schulden maken, dat ze er niet meer uitkomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Curatele- en bewindregister

Via dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Rechtspraak om na te gaan of een persoon onder bewind gesteld is. Ook kunt u hiermee een afschrift van een bewind opvragen. Het antwoord zal vanuit de rechtspraak, binnen 5 werkdagen, per post verzonden worden naar de aanvrager. Mocht de persoon niet onder bewind gesteld zijn, dan krijgt u daarvan bericht per email. Alleen bewinden ingesteld vanaf 1 januari 2014 worden opgenomen in het register en kunnen derhalve op deze wijze worden opgevraagd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart