Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Aansprakelijkheid kosten deskundige

De kosten van de deskundige hebben te gelden als kosten ter vaststelling van schade en worden gelet op het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 BW en mede gelet op het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (NJ 2005,50 Bravenboer / London) aan het ongeval, waarvoor Interpolis aansprakelijkheid heeft erkend, toegerekend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart