Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Neutrale ontmoetingsplaats omgangsregeling

Het omgangshuis is een neutrale ontmoetingsplaats voor gescheiden ouder en kind. Vaak is daarbij een begeleider aanwezig. In een periode van een half jaar kunnen er 8-10 contacten tussen ouder en kind plaatsvinden, bijvoorbeeld eenmaal per veertien dagen of per drie weken. Vaak ontmoeten ouders elkaar niet bij het brengen en halen van het kind. Ouders krijgen steun om samen een oplossing te vinden voor eventuele problemen. Op deze wijze krijgen ouders de gelegenheid om vertrouwen te krijgen in een omgangsregeling.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Handleiding aangifte doen bij niet nakomen omgangsregeling

Sinds 15 februari 2005 heeft een arrest van de Hoge Raad het mogelijk gemaakt om - bij het niet nakomen van de beschikte omgangsregeling in een situatie van gezamenlijk gezag - tegen de ouder die zich niet aan de omgangsregeling houdt bij politie en justitie aangifte te doen wegens "Onttrekking aan de ouderlijke macht" (Artikel 279 Sr.) als strafbaar feit.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Omgangsregeling - recht op omgang, tenzij ongeschikt of niet in staat of nadeel minderjarige

Omgangsregeling - recht op omgang, tenzij ongeschikt of niet in staat of nadeel minderjarige
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verdeling opvoedings- en zorgtaken

Het woord "omgang" is nu gereserveerd voor de ouder zonder gezag.(9) Als het gaat om de invulling van de contacten tussen de kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben, wordt derhalve niet langer van omgang, maar van een verdeling van zorg- en opvoedingstaken ("zorgregeling") gesproken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart