Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Nieuwe eigenaar en kwalitatieve verbintenis

Wanneer buren onderling afspraken hebben gemaakt, komen deze afspraken in beginsel te vervallen de woning aan een ander wordt verkocht. De nieuwe eigenaar is niet gebonden aan de gemaakte afspraken, Dit is alleen anders wanneer een kwalitatieve verbintenis wordt aangegaan. Dit houdt in dat de verbintenis van de buren om iets te dulden of niet te doen, op grond van art. 6:252 lid 1 BW overgaat op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen (art. 3:80 lid 3 BW) en degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart