Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Culpa alleen bij aanmerkelijke mate van onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig handelen

Voor het aannemen van schuld (o.a. in art 307 en 308 Sr.) is nodig dat er sprake is van minimaal een aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid. Niet iedere nalatigheid leidt tot culpoos gedrag. Voor het aannemen van culpa is niet voldoende dat er sprake is van enkel onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig handelen. Het moet gaat om een aanmerkelijke mate!
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart