Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Vervangende toestemming erkenning kind

Uitgangspunt bij het verkrijgen van vervangende toestemming tot erkenning is dat zowel het kind als de verwekker er aanspraak op heeft dat hun relatie rechtens wordt erkend als een familierechtelijke betrekking. Het belang van de erkenner bij de totstandkoming van een familierechtelijke betrekking kan echter niet zo zwaar wegen dat de belangen van de vrouw bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind worden geschaad als de toestemming zou worden vervangen. Er is sprake van schade als er ten gevolge van de erkenning voor het kind reŽle risicoís zijn dat het wordt belemmerd in een evenwichtige sociaal-psychologische en emotionele ontwikkeling.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart