Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Kennelijk onredelijk ontslag

Indien de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer door opzegging is geŽindigd, kan de partij die zich het meest door het ontslag voelt getroffen een beroep doen op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Dit kan zelfs als het UWV toestemming heeft gegeven voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-07-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Bereken hoogte schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

De schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst dient volgens de Hoge Raad te worden begroot. Die begroting dient zoveel als mogelijk te worden gebaseerd op de werkelijk door de werknemer te lijden schade. Daarom is het van belang de verwachte werkloosheidsduur van de werknemer bij instroom in de WW te kunnen bepalen. Die verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op het vinden van ander werk kunt u hier berekenen. De berekening is gebaseerd op de belangrijkste indicatoren, gevonden in de databanken van onder andere het CBS, UWV en GBA, over de afgelopen 10 jaar. De berekening geeft aan hoeveel procent van de werknemers, die instromen in de WW, uitstromen naar betaald werk voor hun 65ste. Vervolgens geeft het aantal dagen aan hoeveel dagen deze werknemers, die deze kans realiseren, gemiddeld werkloos zijn. Zie voor een toelichting op de berekening onderstaande informatie.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-09-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart