Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Wet hervorming herziening; toetsingskader

Het wetsvoorstel voorziet in een verruiming van het begrip "novum" als grond voor herziening (ten voordele), in die zin dat niet slechts een nieuwe omstandigheid van feitelijke aard een novum kan constitueren, maar ieder nieuw "gegeven". Daaronder wordt volgens de hierna aan te halen parlementaire geschiedenis mede verstaan de inmiddels voortgeschreden inzichten van ter zake deskundigen over de betekenis van feiten die de rechter op zichzelf al bekend waren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-09-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Hoofdlijnen herziening ten nadele

Op 1 oktober 2013 is de wet herziening ten nadele (Staatsblad 2013, 138) in werking getreden. De hoofdlijnen van de voorgestelde regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte zijn de volgende.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-10-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

De wettelijke mogelijkheid van herziening

De wettelijke mogelijkheid van herziening
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-01-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart