Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Onderzoek door CBR, welke bloedtests worden gebruikt

Door het CBR worden 4 testen gebruikt voor het vaststellen van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid : 1 ASAT/ALAT 2 GAMMA-GT (GGT) 3 CDT 4 MCV (mean corpusculair volume)
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Classificaties van drinken

Overzicht van de verschillende classificaties van drinken vlg richtlijn Diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR keuringen
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol, drugs of andere middelen

Om de communicatie over alcohol- en drugsproblematiek mogelijk te maken, is het belangrijk heldere terminologie te gebruiken. Daartoe wordt in het verslavingsonderzoek en de –hulpverlening gebruik gemaakt van de definities die vermeld zijn in de classificatiesystemen DSM en ICD. Deze systemen maken onderscheid tussen enerzijds misbruik en schadelijk gebruik en anderzijds afhankelijkheid en verslaving. Probleemgebruik is in deze classificatiesystemen niet opgenomen (Van den Brink, 1996). In tabel 1 worden een aantal begrippen uit de DSM en ICD uitgelegd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Recidiefvrije periode 1 jaar

Recidiefvrije periode 1 jaar
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gevallen onderzoek rijgeschiktheid

Weggebruikers die onder invloed van alcohol aan het verkeer hebben deelgenomen, overtreden onder bepaalde omstandigheden de Wegenverkeerswet (1994). Pas vanaf de 220, μg/l oftewel 0,5 ‰ is een bestuurder strafbaar. Wanneer er sprake is van fors alcoholgebruik of bij recidive kan het CBR besluiten om een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. Wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid kan opleggen, is precies bepaald in de Regeling rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid vlg DSM IV-citeria

Alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid vlg DSM IV-citeria
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Stoornissen in het gebruik van alcohol - richtlijn GGZ

Stoornissen in het gebruik van alcohol - richtlijn GGZ
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringenDit document is beveiligd

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Indeling DSM-IV-TR-classficatie bij alcoholgebruik

Indeling DSM-IV-TR-classficatie bij alcoholgebruik; CBR richtlijnen
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Overzicht maatregelen CBR na rijden onder invloed van alcohol

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is moeilijk te lezen. Het vergt intensieve bestudering om te kunnen begrijpen in welke gevallen het CBR kan besluiten tot het opleggen van een maatregel als de (L)EMA, alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Daarom vindt u hieronder alle gevallen nog eens overzichtelijk in een tabel.
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-06-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Omrekentabel µg/l naar promille

Omrekentabel µg/l naar promille
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

De CDT test bij vermoeden van overmatig alcohol gebruik

De CDT test bij vermoeden van overmatig alcohol gebruik
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geschiktheid van CDT analysemethoden ten behoeve van onderzoek naar chronisch overmatig alcohol gebruik

Geschiktheid van CDT analysemethoden ten behoeve van onderzoek naar chronisch overmatig alcohol gebruik(richtlijn NVKC)
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

SWOV Factsheet alcoholslot

SWOV Factsheet alcoholslot
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

CBR onderzoek - rijgeschiktheid (alcohol)

Wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, kan dat grote gevolgen hebben voor u. Wanneer u er niet voor kiest om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het CBR, bent u verplicht om deel te nemen aan het onderzoek van het CBR. Weigert u, dan wordt uw rijbewijs onmiddellijk ongeldig verklaard. Maar ook al u uzelf niet goed voorbereid op het onderzoek, loopt u een groot risico dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Het onderzoek is lastig, met name de vragen die u moet beantwoorden. Wanneer u zich niet bewust bent van de strikvragen, is de kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt klein. Er staat veel op het spel!
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-07-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart